Carta do Prelado (abril de 2015)

Carta do Prelado (abril de 2015)

O Prelado fala na súa carta do papel insubstituíble dos pais na educación dos seus fillos, no contexto do Ano Mariano pola Familia.