Carta do Prelado (marzo de 2015)

Carta do Prelado (marzo de 2015)

O tempo de Coresma que atravesa a Igrexa centra a carta do Prelado, quen convida especialmente a coidar a caridade cara aos demais.